پروین : خودم گفتم
پروین : خودم گفتم

گویا قرار است در آینده پیراهن آن دست از بازیکنان قدیم که اهالی فوتبال با نام وشما ره پیراهنشان خاطره خوش به خاطر دارند، مجددا مورد استفاده قرار بگیرد.

در تیم پرسپولیس این بحث مطرح شده واحتمالا پیراهن شماره هفت که روزگاری بر تن علی پروین قرار داشت مجدا برسر زبانها افتاده است.
به گزارش خبر گزاری البرز ورزشی ،این احتمال وجود دارد که از فصل آینده پیراهن شماره هفت علی پروین به امید عالیشاه واگذار شود.
این موضوع با پروین در میان گذاشته شد.پروین نه تنها با شنیدن این خبر ناراحت نشد،بلکه به گرمی از آن استقبال کرد وگفت، عالیشاه فوتبالیست گرانقدری ا ست،او از توانایی فنی بالایی بر خوردار است و چنانچه این اتفاق رقم بخورد موجب خرسندی خواهد شد.