پروین در مسئولیت جدید
پروین در مسئولیت جدید

با کناره گیری سه عضو باشگاه پرسپولیس به دلیل بازنشستگی ، عملا هیات رییسه باشگاه پرسپولیس خالی از اعضا شده است.

به گزارش خبر گزاری البرز ورزشی ، بعد از کناره گیری گرشاسبی، روغنی و حاج بیگی،عملا باشگاه پرسپولیس فاقد اعضای هیات رییسه شده است .وزارت ورزش در تلاش است تا در اولین فرصت جای خالی جدا شدگان را با معرفی نفرات جدید پر کند.
براساس شنیده ها،سه عضو جدید اعضای هییت رییسه باشگاه پرسپولیس از سوی وزیر شناسایی شده و مراحل بررسی نهایی را طی می کند.
از ما نشنیده بگیرید،می گویند یکی از آن سه عضو جدید علی پروین است.

  • نویسنده : اکبر عزیزی