چرا اسکوچیچ تنهاست؟
چرا اسکوچیچ تنهاست؟

اسکوچیچ چه خوب و چه بد فعلا سرمربی تیم ملی فوتبال ایران است. از روزی که این بنده خدا سرمربی تیم ملی شد، موج بزرگی از انتقادات علیه وی سرازیر شد. اینکه اسکوچیچ چگونه سرمربی تیم ملی شد، بماند، اما یک نکته آن به ارزان بودنش ارتباط پیدا می کند.

اسکوچیچ همچنان با آماج حملات ریز و درشت مواجه است، اما هیچ حمایتی از او نمی شود. سکوت فدراسیون فوتبال در این باره پرمعناست. فدراسیون تا به امروز هیچ حمایتی از اسکوچیچ نداشته است. آیا این سکوت علامت رضا است، از شواهد چنین پیداست که انتخاب اسکوچیچ در چارچوب رضایت فدراسیون فوتبال نبوده به همین دلیل فدراسیون فوتبال مسیر سکوت را در پیش گرفته است هدایت کرده تا هیچ مخالفت و یا تهدیدی از سوی فدراسیون فوتبال متوجه اسکوچیچ نباشد.