ستاره جوان باشگاه رم ایتالیا مورد توجه توپچی های لندن قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری البرز ورزشی و به نقل از میرر؛باشگاه آرسنال چنگیز اوندر، وینگر چپ پا و تکنیکی رم را به عنوان هدف اصلی خود در تابستان برای تقویت خط حمله در نظر دارد.این بازیکن ترکیه ای در سال ۲۰۱۷ از باشاک شهیر ترکیه به رم پیوست و توانست در باشگاه رم نیز به درخشش ادامه دهد.