درهفته پایانی لیگ برتر که روز پنجشنبه بصورت همزمان برگزار خواهد شد،چهار دیدار از ویژه گی خاصی برخوردار است.

خبرگزاری البرز/ این چهار بازی تعیین کننده تیم قهرمان وتیمی که دچار سقوط خواهد شدرا،مشخص می کند.
کمیته داوران چهار داور بزرگ را برای این چهار بازی حساس انتخاب کرده است.
سپاهان-استقلال خوزستان-داور: کوپال ناظمی
پرسپولیس-پارس جنوبی-داور:اشکان خورشیدی
استقلال تهران-سپیدرود-داور:علیرضا فغانی
نفت مسجد سلیمان-ذوب اهن-داور:مهدی سید علی