زری فتحی: داور زبده و بین المللی فوتسال ایران: خب، دلم می خواهد از دختران فوتسال بگویم

زری فتحی: داور زبده و بین المللی فوتسال ایران:
خب، دلم می خواهد از دختران فوتسال بگویم، فرشته کریمی و بازیکنانی که در فهرست نامزدهای بهترین های دنیا قرار گرفته بودند، اما انصاف بدهیم که از زهرا نعمتی نمی شود گذشت، نعمتی در دو بخش المپیک و پارالمپیک مدال گرفت، در بازی های آسیایی درخشید و نمونه یک بانوی مقاوم ایرانی است.
زهرا نعمتی یکی از اسطوره ها و چهره های ماندگار ورزش ایران محسوب می شود.