کریستین سون: ایرانیان خوش استایل و سرعتی اند
کریستین سون: ایرانیان خوش استایل و سرعتی اند

دیدار تیم های ایران و ایالات متحده اینبار کم هیجان تر از همیشه برگزار شد چرا که در تیم ایران اثری از برانگیختگی نبود. با این همه بازیکنان حریف با احترام از ملی پوشان ما یاد می کنند.

کریستین سون پاسور تیم آمریکا: ایران بازیکنان سرعتی خوبی دارد که با استایل زیبا بازی می کند. آنها سطح اول دنیا قرار دارند ولی ما با زدن سرویس های بی نقص این تیم را کنترل کردیم.

اریک شوجی لیبروی آمریکا: بازی با تیم ایران همیشه سخت است، ست دوم را که از دست دادیم گفتیم مبادا به سرنوشت مسابقه با آرژانتین گرفتار شویم، به هر حال مسابقه را بردیم تا به دیدار دشوار فردا بیندیشیم.

سعید معروف: تیم ما جوان است و باید از این مسابقه درس بگیرد اما امروز روز ما نبود، چون آفریقا سرویس زنهای بسیار قدرتی دارد و یکی از بهترین تیم های دنیاست.