تاخیر در تمدید قرارداد برانکو صدای هواداران و پیشکسوتان پرسپولیس را در آورده است.

در این میان علی کریمی بیش از دیگران عصبی نشان می دهد. وی در گفت و گو با خبرگزاری البرز اظهار کرد: برانکو در چند سال حضور در پرسپولیس توانایی وحتی برادری اش را به درستی ثابت کرده است. هر چه جام بود درو کرد.جامی نمانده که از نگاه برانکو دور مانده باشد.اگر هست آدرس بدهید تا برانکو با پرسپولیس به سراغش برود.
کریمی افزود: برانکو از خود پرسپولیسی ها دو آتیشه تر است. عشق به پرسپولیس در وجود او موج می زند.در این مدت کوچکترین حرکت منفی و ضد اخلاقی از او دیده نشد.احترام برهمه را واجب می دانست،خصوصا بر پیشکسوتان پرسپولیس که صاحب حق و حقوق در این باشگاه هستند.
کریمی در ادامه خاطرنشان کرد: برانکو ۹ ماه حقوق نگرفت ولی کسی از آن مطلع نشد. مربیان دیگر در برابر این عملکرد برانکو،بسیار عقب تر بودند،اما دربرابر دریافت حق وحقوقشان کیلومترها جلوتر از برانکو دریافتی داشتند.
بازیکن سابق تیم ملی فوتبال کشورمان اضافه کرد: همین کی روش،که هیچ خروجی برای فوتبال ما نداشت،دوروز حقوقش عقب افتاد،پای همه را به فیفا کشاند. نمی دانم چرا آقایان برای حفظ برانکو این همه دست به عصا حرکت می کنند. اگر برانکو برود،عملا بر پرسپولیس خنجر زده شده است. اعتقادم این است که هرچه زودتر با برانکو به توافق برسند. حقوق معوقه او را بپردازند تا قراردادش تمدید شود درغیر اینصورت پشیمانی عمیقی به بار خواهد آمد.

  • نویسنده : اکبر عزیزی