کشاورز: تنها مکان اختصاصی را از تنیس می گیرند
کشاورز: تنها مکان اختصاصی را از تنیس می گیرند

تنها مکان اختصاصی فدراسیون تنیس هم در معرض واگذاری قرار گرفته است و بدون تردید این اقدام پیامد بدی برای تنیسورهای کشور خواهد داشت.

شاهرخ کشاورز کارشناس تنیس در این باره به البرز ورزشی گفت: از سوی کنفدراسیون رئیس آسیا مجموعه ورزشی استقلال به عنوان مرکز توسعه تنیس غرب آسیا انتخاب شده بود اما حالا با واگذاری یا اجازه این مجموعه تنیس حتی یک مکان هم برای برگزاری اردوها و مسابقات خود نخواهد داشت و ما نمی دانیم منطق سازمان تجهیز درباره این تصمیم چیست؟ کدام فدراسیون را سراغ دارید که حتی یک زمین یا یک مکان برای اجرای برنامه های خود در اختیار نداشته باشد. خانه پینگ پنگ، خانه کشتی، خانه والیبال، تکواندو و … برای چه منظور در نظر گرفته شده اند؟

دبیر پیشین فدراسیون تنیس درباره انتخابات این فدراسیون نیز گفت: آقای نامنی سرپرست فدراسیون هنوز هیچ موردی را اعلام نکرده است اینک آیا نام نویسی ها قبلی پابرجاست یا اینکه اسم نویسی جدیدی صورت می گیرد و ثبت نام مجدد به عمل می آید، تنیس واقعا بلاتکلیف است.