فدراسیون تنیس ایران همچنان در بلاتکلیفی بسر می برد و مشخص نیست چرا وزارت ورزش انتخابات این فدراسیون را برگزار نمی کند.

شاهرخ کشاورز کارشناس تنیس در این باره به البرز ورزشی می گوید: با اینکه از پنج نامزد احراز ریاست دو نفر باقی مانده اند اما باز وزارت ورزش شش ماه است که در امر برپایی مجمع این دست و آن دست می کند. نمی دانم شاید قصد دارند نفر سومی را به دو کاندیدای کنونی اضافه کنند، اما این بلاتکلیفی حتی روی مربیان تیم های ملی هم اثر سوء گذاشته و لحن سخنان آنان نیز حاکی از نوعی سردرگمی و نا امیدی است. وقتی رئیسی نداند که چهار سال می ماند یا نه طبیعی است که دنبال حامی مالی نرود، این وضعیت ناپایدار معلول نگاه مسوولان ورزش کشور از گذشته تا حال است، چرا که هرگز به تنیسورها به اندازه ورزشکاران، رشته های تراز اول نگاه نکرده اند، در صورتی که تنیس پردرآمدترین رشته های ورزش است و هیچ ورزشکاری به اندازه تنیسورها درآمد ندارند. ما برای اینکه چنین پروسه ای را طی کنیم باید نوجوانان و جوانانی که رشد می کنند یواش یواش مورد پشتیبانی قرار گیرند تا درآمدساز شوند. همین خانم ماریانا بورتا فرانسوی که اخیرا نایب قهرمان چلنج کاپ جهان شده است، سال پیش در تورنمنت کیش ایران بازی کرده بود و آنقدر در مسابقات حضور پیدا کرد که امروز به یک ستاره تبدیل شده است.
کشاورز می افزاید: زمانی قهرمان تنیس آسیا بودیم اما وضعیت متزلزل کنونی یکدفعه پیش نیامده و همانگونه که گفتم عواقب بی توجهی مسوولان ورزش است.

  • نویسنده : ج.دوستدار