کشتی اردبیل نیاز به آرامش دارد
کشتی اردبیل نیاز به آرامش دارد

چندی پیش زمزمه هایی مبنی بر مخالفت جمعی از چهره های کشتی و هیات های شهرستان های استان اردبیل با ریاست هیات به گوش رسید.

خبرگزاری البرز/ رییس هیات کشتی استان اردبیل که تنها چند ماه است سکان هدایت را در دست گرفته پس از آنکه متوجه نامه نگاری مخالفین به فدراسیون شد، تلاش کرد تا موضوع را مرتفع و منتقدین را از پی گیری مخالفت باز دارد. اکنون اما شنیده می شود همین هیات سعی دارد به اصطلاح اقداماتی را علیه مخالفین طراحی کند. در همین راستا گفته می شود اقداماتی علیه پرویز موسی زاده یکی از چهره های پیشکسوت و شناخته شده کشتی استان اردبیل و رییس هیات شهرستان سرعین صورت گرفته طوری که باعث دلخوری این چهره شاخص شده است.

موسی زاده که سالهای مدیدی ریاست هیات کشتی سرعین را بر عهده داشته و سالن مجللی را در این شهرستان سر و سامان داده از جمله چهره هایی است که با تمام وجود در خدمت کشتی استان و کشور بوده است.

به نظر می رسد بروز اختلافاتی از این دست در استان کشتی خیزی چون اردبیل که پیشینه روشنی در این عرصه دارد جز آنکه موجبات خسران برای این ورزش در منطقه را فراهم آورد پیامد دیگری به همراه نخواهد داشت. بر همین اساس انتظار می رود مسئولین ذیربط با سعه صدر و حوصله همدیگر را تحمل کرده و به جای اختلاف و دو دستگی در راستای پیشبرد اهداف کشتی منطقه گام بردارند.