کشتی گرفتن در ایران دشوار است
کشتی گرفتن در ایران دشوار است

رضا کایالپ شاخص ترین فرنگی کار سنگین وزن جهان از ترکیه در همین رابطه به خبرنگار خبرگزاری البرز ورزشی گفت:ایران را دوست دارم و کشتی فرنگی ایران در سطح بالایی قرار دارد به همین دلیل دوست داشتم در جام باشگاههای جهان که به میزبانی ایران و در اردبیل برگزار می شود شرکت کنم.

وی با اشاره به حضور جمعی از چهره های شاخص کشتی ترکیه در این مسابقات تاکید کرد: البته ما با این نفرات و تیم قدرتمندی که به ایران آمده ایم چشم به قهرمانی هم داریم.در هر حال کشتی گرفتن در ایران آسان نیست و این نکته را من بخوبی می دانم با این وجود تیم و نفرات باشگاهی ترکیه تلاش خواهیم کرد تا قدرتمندانه در برابر تیم های کشتی باشگاهی شما مبارزه کنیم.