کلینزمن پرید تا به تیم ملی چین نزدیک شود.

خبرگزاری البرز/ از آن سوی مرزها خبر آمد، کلینزمن که این روزها مورد توجه فدراسیون فوتبال ایران قرار گرفته است، روز گذشته در یک میهمانی که توسط هواداران چینی برگزار شد شرکت کرد. چینی ها نیز به مانند فدراسیون فوتبال ایران خواهان به خدمت گرفتن کلینزمن هستند
شاید میهمانی ناهار چینی ها کلینزمن را نمک گیر کرده و مقدمات پریدن او فراهم شود.