کوبیاک در شیکاگو حضور ندارد اما این بازیکن تکنیکی و با تجربه لهستان در جدیدترین مصاحبه خود برزیل را مهمترین حریف تیم لهستان در دور پایانی لیگ ملت ها می داند و درباره تیم ایران اظهار نظر صریحی نکردند.

وی البته افزود: من شبکه اجتماعی ندارم ولی گویا برخی از والیبالدوستان ایرانی به من و خانواده ام توهین کرده اند، اما پاسخ کوبیاک را پوریا فیاضی ملی پوش شایسته ایرانی به درستی داده است. «کوبیاک بازیکن بزرگی است و من چنین دیدگاهی نسبت به کوبیاک دارم».
خب! حالا هم که نه کوبیاک با تیم ایران کار دارد و نه کورک و … پس بهتر است همه علاقه مندان والیبال مانند فیاضی بیندیشند. هیچ دشمنی و یا دعوایی ابدی نخواهد بود و چه بهتر که به دوستی های آینده بپردازیم. والیبال یک ورزش سپید است که بازیکنانش در دو سوی تور پیکارهای جوانمردانه ای دارند و ما هم به عنوان حاشیه نشینان این ورزش جوانمردانه بیندیشیسم.