گزارش تصویری (۲) از پنجاه و یکمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی
گزارش تصویری (۲) از پنجاه و یکمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی

  • نویسنده : مسلم یاراحمدی