گفت و گوی اختصاصی با مدی فلابی قهرمان فرانسوی
گفت و گوی اختصاصی با مدی فلابی قهرمان فرانسوی

فرانسه یکی از معدود کشورهای اروپایی است که در ورزش کاراته اسم و آوازه ای بلند دارد و قهرمانان این کشور همواره با حساسیت ویژه کار کاراته کاهای ایران را تعقیب می کنند. آنها در سال منتهی به المپیک ایران را حریفی دشوار می خوانند.

مدی فلابی کاراته کای فرانسوی در دیدار رده بندی با پیروز مقابل سجاد گنج زاده به مدال برنز دست یافت.

او در گفتگو با ما به آمادگی گنج زاده اشاره داشت و تصریح کرد :دیداری سختی با او داشتم .اصولا کاراته در ایران جایگاه خوبی دارد و ورزشکاران شما به‌ همراه ژاپنی ها جز قطب های اصلی کاراته در جهان به شمار می روند.

فلابی اشاره کرد ،ما قطعا در المپیک رقابت دشواری با ورزشکاران ایران خواهیم داشت.

  • نویسنده : رضا مقدم- ژاپن