گل محمدی: اجازه انتخابات نمی دهم
گل محمدی: اجازه انتخابات نمی دهم

رضا گل محمدی رئیس ورزش جوانان استان تهران،بار دیگر درخصوص برگزاری انتخابات هیات فوتبال تهران واکنش نشان داد و گفت: اهل زورگویی نیستم، زبان من زبان قانون است لذا تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهم داد انتخابات هیات فوتبال بر گزار شود.

وی اضافه کرد: اعتقاد دارم که در نوع انتخابات پیش رو بی قانونی دیده می شود و رئیس کنونی هیات فوتبال تهران حق ثبت نام را نداشته و عملا قانون را زیر پا گذاشته است.
فوتبال تهران نیاز به تحول دارد وحیف است که ببینیم که فوتبال تهران در قیاس با سایر استانها از همه عقب تر است.
اینکه هیات فوتبال از سوی چه کسی حمایت می شود و حامی ان فدراسیون فوتبال است زیادمهم نیست،ما تابع قانون هستیم وهر کس با بی قانونی وارد شود، ما جلوی او خواهیم ایستاد. باز می گویم،اگر قرار است انتخابات هیات فوتبال تهران انجام شود،اول باید رئیس هیات فوتبال تهران استعفا بدهد تا یک سرپرست معرفی شود و سپس ثبت نام وانتخابات صورت بگیرد. در غیر اینصورت اجازه انتخابات داده نخواهد شد.