رای کمیته اخلاق نسبت به حوادث دیدار فینال جام حذفی صادر شد. فتحی و بهاروند با محرومیت سنگین و متفاوت مواجه شدند.

کمیته اخلاق با این رفتار استقلال خود را به تصویر کشاند. همین نکته باعث شد تا آقایان محروم که همه کاره در سازمان لیگ به شمار می آیند شدیدا به خشم آمده و کمیته اخلاق را یک کمیته در حد هیچ و پوچ اعلام کردند.
کمیته اخلاق که بخشی از بدنه فدراسیون فوتبال به شمار می آید، از سوی همکارانش در سازمان لیگ به بی انصافی معرفی شده و اعتقاد دارند اساس این کمیته با صدور این آرا زیر سوال برده است.
آنجا که صدور رای از سوی کمیته اخلاق متوجه فدراسیونی ها و یا همان سازمان لیگ می شود. کمیته اخلاق چهره مخدوش را به خود می گیرد اما آن روزها که همین کمیته اخلاق بسیاری از مربیان فوتبال را منشوری اعلام کرد، از سوی همین سازمان لیگ کمیته اخلاق یک کمیته صاف و پاک و ساده و صادق معرفی شد. واقعا وای به روزی که بگندد نمک…

  • نویسنده : اکبر عزیزی