لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور فردا از ایستگاه پایانی عبور می کند و بدون تردید از صدر تا ذیل مسابقات برای تیم های شرکت کننده اهمیت دارد اما دیدار دو تیم پرسپولیس و پارس جنوبی در بوشهر و سپاهان با استقلال خوزستان از جهاتی حیاتی ترین پیکار فصل به شمار می آید. در واقع قهرمانی پرسپولیس و سپاهان بستگی به نبرد مردان جنوبی کشور ما است.

پرسپولیس با پارس جنوبی ارزش های کل ماراتن لیگ را پیدا کرده است.پرسپولیس برای قهرمانی نیاز به یک تساوی دارد.گرچه سپاهان هم که با تیم حذف شده استقلال خوزستان دیدار دارد،با چشم دیگر به جریان ونتیجه بازی پرسپولیس با پارس جنوبی دوخته است.زیرا در صورت شکست پرسپولیس،آنگاه سپاهان با غلبه بر آبی خوزستان،جام قهرمانی را دو دستی به آغوش خواهد کشید.
در این میان اظهارات برانکو بر جذابیت دیدار پایانی تیمش افزوده وعنوان کرد،گرچه با یک تساوی قهرمان خواهیم شد،اما حسن ختام زمانی شیرین خواهد شد که ما کار را با پیروزی تمام کنیم.چنین هم خواهد شد ،چون عزم خودرا جزم کرده آیم تا پایان خوشی را رقم بزنیم.
از سوی دیگر،تارتار سر مربی تیم پارس جنوبی گفته است،با آنکه بازی اخر تیم پارس با آخرین حضور من در این تیم تداعی یافته است،ولی دوست دارم،با خاطره خوش این تیم را ترک کنم.قطعا این اندیشه برای پرسپولیس مشکلاتی را فراهم خواهد ساخت.شاید منجر به از دست دادن جام وفاصله گرفتن پرسپولیس از قهرمانی شود.
این حساسیت باعث شده تا دیدار پرسپولیس با پارس جنوبی ارزش های کل لیگ را پیدا کند. هر اتفاقی قابل پیش بینی است.شاید پرسپولیس درجنوب کشور هلهله قهرمانی سر دهد وشاید هم کارناوال شادی در اصفهان به راه انداخته شود.
به هر روی،دیدار پرسپولیس با پارس جنوبی،دیداری است که نظر میلیونها ایرانی را به خود معطوف ساخته است.چون مرگ وزندگی در پایان این بازی به تعریف خواهد رسید.

  • نویسنده : اکبر عزیزی