یادم تورا فراموش
یادم تورا فراموش

در دورانی که سنگ پاره های خیابان مثل امروز قیمت نداشت وذهن اغنیا کمتر دنبال بورس وطلا ودلار بود ومتوسط ها وفقرا تنها به دنبال آبرو یا انرژی لایموت نبودند، فوتبال همین هویت را داشت وبرای رسیدن به موفقیت مثل امروز باید دنبال تاکتیک وتمرین وشعور والبته برخلاف امروز دنبال احساس می بودی....

روزگاری بود به نام دهه شصت که باشگاهی به نام پرسپولیس داشت واین باشگاه راه وبیراه موفقیت را در فوتبال تهران تجربه میکرد .همان روزهای دهه ۶۰ در پرسپولیس مردی بود که هر گاه بود پرسپولیس قهرمان ویا شایسته قهرمانی بود ویا اگر به تیم رقیب یعنی استقلال هم میرفت طلسم ناکامی این تیم را میشکست ورقیب پرسپولیس یعنی استقلال یا به عبارتی این تیم قهرمان میشد …همان مردی که وقتی در تیم ملی فوتبال بود تیم ملی میتوانست برابر کره جنوبی شش گل بزنیم وبه عربستان سه گل اما وقتی از تیم ملی هم جدا میشد انگار چیزی از تیم ملی گرفته میشد …اسم این مرد ولی الله صالح نیا بود ….

امروز اما در دوران دهه ۹۰پرسپولیس بر بال رونده چند عامل، مدیریت فنی لایق برانکو وثبات تیمی وتوازن در جمع نفراتش بارها قهرمان شده است وهر روز هم موفقیت تازه ای را تجربه میکند .در این تیم بزرگ البته یحیی گل محمدی وتیم فنی او دخالت داشته وبخشی از عوامل این موفقیت هستند اما نقشی که این کادر فنی از عوامل قدیمی قبل تر موفقیت این تیم در سالهای گذشته تاثیر گرفته اند چنان بالا وزیاد بوده است که شاید اگر به جای یحیی، مردانی چون علی دایی وکریم باقری به تنهایی ویا پیروانی حضورداشتندباز هم این عنوان را میگرفتند .

اگر بخواهیم تاثیر فردی یک مربی ایرانی را در موفقیت های یک مجموعه محاسبه کنیم چه بسا یکی از این افراد در دهه شصت وهفتاد همین ولی الله صالح نیا باشد که وقتی در پرسپولیس بود این تیم در سالهای ۶۱ و۶۵ و۶۶ قهرمان تهران شدودر سال ۶۷ هم پرسپولیس برای قهرمانی آماده شد ووقتی رفت استقلال در لیگ سال ۶۸ ومسابقات تهران ۷۰ وآسیای ۱۹۹۰ قهرمان وفینالیست آسیای ۱۹۹۱ شد .
پرسپولیس در سال ۶۲ هم بالاتر از استقلال امتیاز گرفته وتنها مغلوب رای کمیته انضباطی برابر شاهین شد که اگر این نتیجه انضباطی نبود پرسپولیس قهرمان مسابقات ۶۲ بود ودر سال ۶۳ هم این تیم صدرنشین مسابقات بود که مسابقات تعطیل شدودر سال ۶۴ باز هم کمیته انضباطی روی قفسه سینه موفقیتش افتاد که اگر این گونه نبود پرسپولیس از سال ۶۱ تا ۶۷ که صالح نیا در آن بود همواره موفق بود .
اما استقلال از سال ۶۸ که آقا ولی آمد والبته از مربیگری مردان نیک نامی مثل مرحوم پورحیدری ومظلومی بهره میبرد ویاران خوبی هم داشت کاملا جان گرفت .استقلالی که در سال ۶۵ و۶۶ و۶۷ در تهران نه اول بود ونه دوم ودر جام حذفی کشور هم هیچ وقت به قهرمانی نرسیده که تنها یک بار به نیمه نهایی پا گذاشته بود ناگهان از این رو به آن رو شد .در مسابقات تهران دوم شد ..در لیگ سال ۶۸ قهرمان شد .در مسابقات تهران ۶۹ دوم شد .به فینال جام حذفی کشور رسید .قهرمان آسیا در سال ۷۰-۶۹ شد، به فینال آسیا ۱۹۹۱ رسید .در مسابقات تهران قهرمان شد، به رتبه دوم مسابقات لیگ سال ۷۰ رسید و….

نقش بی بدیل مردی که هرگاه در تیم ملی هم بود بسیار افتخار دیدیم وحاصل بدنسازی نوینش را شاهد بودیم .این مرد که وارد کننده انحصاری بدنسازی در فوتبال ایران بود بعدها در جهت حرکت روبه رشد همین فن در ورزش ایران تاثیر گذار بود وبسیاری از ورزش ها با تلاش این بزرگمرد جان گرفت وروی موفقیت والهام بخشی به سوی بزرگی واعتبار را گرفت .
نامش ولی الله صالح نیا بود .اعتبارش در کارنامه کاریش ثبت شده است ..از قبل میشناختمش اما در دانشگاه ودوران تحصیل بیشتر با هویتش آشنا شدم وامروز همین طور بی بهانه تنها برای یاد آوری بزرگمردی نوشتم که تنها، یاری استاد، …سیدی بی غل وغش گفت که یادش همه ما را فراموش …
نوشتیم از استادی که فوتبال ایران بهای اوستادیش را تا امروز نپرداخته است که بله فوتبال …بله دوستان یادم تو را فراموش

نویسنده: مهدی حدادپور