دخانیات سالها قدرت برتر والیبال تهران و ایران بود، از آن روزگاری که حسن کبیری، حسن کرد، مسعود میربابا، حسین تهرانی، عزیز پرتوی، حمید شلتوتچی، زنده یاد ودود گوگانی، امیر حیدری و ... در این تیم توپ می زدند تا نسل بعدی چون مهرداد حبیبی، محمد حسین ترابی زاده، مسعود شلتوتچی، هادی خسروی، حمید محمدپوری، مسعود شلتوتچی که به میدان آمده اند همیشه مدعی بود.

اما حیف از دخانیاتی که اکنون دود دارد توپ ندارد و دیگر در والیبال نیست، تصویر مربوط به سال ۱۳۶۵ باشگاه های تهران است که حسن کرد مرد نام آور والیبال کشور هدایت این تیم را بر عهده داشت و پس از آن شرایط و آدمهای مستولی شده بر والیبال را تاب نیاورد و حدود سی و اندی سال است که دور والیبال و والیبالی ها را خط کشیده است ، تا جایی که نسل جدید ما اصلا نمی دانند حسن کرد هم اسطوره والیبال بوده است.