یادگار ماندگار/ سلاطین گذشته فوتبال
یادگار ماندگار/ سلاطین گذشته فوتبال

سال 1350، کویت- علی پروین وعلی جباری سلاطین بزرگ فوتبال کشورمان با پیراهن تیم ملی در کنار هم قرار گرفته اند.

پروین در آن زمان برای پرسپولیس وزنه بزرگی به حساب می آمد. علی جباری هم در استقلال یک ستون بود. هر دو درخط میانی توپ میزدند.حضور دو سلطان در کمر بند میانی تیم ملی،باعث شده بود تا سالها قدرت مطلق فوتبال آسیا باشیم. در کویت تیم ملی ایران با دو گل پروین و جباری پیروز شد.