داشتن لباس فرم و یکدست یکی از دغدغه های همیشگی ورزشکاران اعزامی ایران به آن سوی مرزها بود اما هیچ دوره ای به اندازه ی بازی های ریو برای کاروانیان ما دردسرساز نشده بود. علی ایحال برای اینکه نقبی به گذشته بزنیم عکس پیوست را برای ستون یادگار ماندگار در نظر گرفتیم...

و این هم لباس فرم گروهی از اعزامیان ورزش ایران به المپیک لندن.

هفتاد سال از آن تاریخ می گذرد اما همچنان جذابیت خود را حفظ کرده اند. حالا که حدود یکسال به المپیک ۲۰۲۰ باقی مانده است لطفا از هم اکنون به فکر طراحی لباس ویژه ی ورزشکاران اعزامی به توکیو باشیم تا دچار دردسرهای جهار سال پیش نشویم.