یادی از جعفر کاشانی بزرگمرد فوتبال ایران
یادی از جعفر کاشانی بزرگمرد فوتبال ایران

در این روزها که به تحویل سال نو نزدیک و نزدیک تر می شویم جای خالی جعفرخان کاشانی اسطوره فوتبال ملی را بیش از پیش احساس می کنیم.

وی طول مدت دوران ورزشی و مدیریتی خدمات شایانی به ورزش مملکت ارائه داد و اقدامات ارزنده ای برای پیشرفت فوتبال ایران انجام داد.

مدافع اسبق تیم های ملی، باشگاه های شاهین و پرسپولیس از نام های به یاد ماندنی فوتبال کشور است که این روزها جای خالی اش در هیات مدیره باشگاه پرسپولیس به شدت حس می شود.

کاشانی یک جنتلمن واقعی در عرصه فوتبال بود. تحصیل کرده ای که دیپلمات شد و وجهه اجتماعی بالای خود را همواره حفظ کرد. لیاقت و شایستگی این مرد مدبر نه تنها در عرصه ورزش و سیاست بلکه در صحنه اجتماعی هم نمود کم نظیری داشت. امروز که حدود یک سال از درگذشت ناباورانه جعفر اشرف کاشانی می گذرد این نکته را هم باید یادآوری کنیم که وی از دوستداران و حامیان خبرگزاری البرز ورزشی و روزنامه بین المللی شوت بود و هرگز سعی نکرده از قِبل این دوستی خودش را مطرح سازد. او یک نمونه واقعی در ورزش کشور بود و یاد و خاطره این بزرگمرد همواره در دل ما دوستداران ورزش فوتبال زنده خواهد ماند.