یا نایب رئیس کار ندارد یا مربیگری را دست کم گرفته اند
یا نایب رئیس کار ندارد یا مربیگری را دست کم گرفته اند

اینکه ما بخواهیم با بلند پروازی و نگاه یکسویه مسائل را تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری کنیم به جایی نمی رسیم.

دکتر آمنه رضوی پیشکسوت و ملی پوش اسبق ژیمناستیک در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری البرز ورزشی ضمن بیان این مطلب اضافه کرد: اینکه ما منطقه حضور ژیمناستیک را از غرب آسیا به آسیای میانه انتقال دهیم به خودی خود تاثیری در ماهیت عملکرد ما ندارد. زمانی ما رئیس غرب آسیا بودیم و سال ها این مسئولیت را برعهده داشتیم اما بعدها عملا مسابقات غرب آسیا و حتی هماهنگی این منطقه در ژیمناستیک به صفر رسید. در واقع امکان تعامل کشورهای عربی با ما وجود نداشت و این امر منحصر به ژیمناستیک نیست. از طرفی ژیمناستیک آسیای میانه هم چندان فعالیت ندارد و این کشورها به جهت امکانات، موقعیت، نفوذ و جایگاه فنی در انتهای جدول مناطق آسیا قرار دارند.
وی در خصوص استفاده از نایب رئیس فدراسیون ژیمناستیک در مقام سرمربی تیم ملی بانوان گفت: یا فدراسیون و جایگاه نایب رئیسی برای آنها اهمیت زیادی ندارد یا جایگاه سرمربی بی اهمیت است که چنین تصمیماتی گرفته می شود؟ مربی باید شبانه روز در کنار تیم باشد و اینطور نیست که بتوان با یک دست چند هندوانه برداشت.
این مدرس دانشگاه در پایان با اشاره به حضور نلی کیم قهرمان اسبق جهان و عضو فدراسیون جهانی در ایران خاطر نشان کرد: نفس حضور چنین مسئولین در ایران خوب است، اما کاش مسئولین ورزش از کسانی که همدوره این قهرمان بوده اند و در عرصه دانش، علم ورزش و ژیمناستیک کشور حضور موثر دارند هم دعوت می شد تا با این قهرمان دیداری داشته باشند.