یشنهاداتی برای بهتر شدن سالن والیبال ورامین
یشنهاداتی برای بهتر شدن سالن والیبال ورامین

وقتی در خبر ها خواندم سالن مهران مشهد تعمیر می شود خوشحال شدم. دو سه سالی بود تو این فکر بودم که برای توسعه سالن شهید امیر گلعباسی ورامین پیشنهاد بدهم.

البرز ورزشی/وقتی در خبر ها خواندم سالن مهران مشهد تعمیر می شود خوشحال شدم. دو سه سالی بود تو این فکر بودم که برای توسعه سالن شهید امیر گلعباسی ورامین پیشنهاد بدهم. اما این فرصت پیش نیامد تا مورد را با مسئول ارشدی در ورامین در میان بگذارم.این سالن ۲۰۰۰ نفری است و گنجایش انبوه جمعیت مشتاق تماشاگر را ندارد. در همه مسابقات خیل عظیم عاشقان والیبال در پشت درهای بسته می مانند.پیشنهاد می کنم :
۱-گنجایش سالن اضافه شود. برای این کار .می توان ضلع شرقی(اگر جهت یابی ام درست باشد. چون همیشه بعد از غروب آفتاب به سالن می رسیدم)را عقب برد. پشت دیوار این قسمت مشرف به یک پارک است. جایگاه ‌VIP در این یال قرار دارد. می توان با تغییرات در این قسمت ظرفیت صندلی ها را افزایش داد.البته کارشناسان و مهندسان راه و ساختمان می توانند در این مورد نظر بدهند.
۲- در یک طرف سالن تابلوی امتیازات کار گذاشته شده. می توان در طرف روبر( که احتمالا یال شمالی است) حتی دو تابلو کوچک نصب کرد که نام تیم ها و امتیازات هر ست را نشان دهند.
۳- متاسفانه وضعیت دستشویی ها و از نظر نظافت، شیر های آب و … مطلوب نبود.
۴- کلید برق سالن داخل یک محفظه جاسازی شود و کلید قفل درب آن در دست مسئول سالن باشد تا از قطع برق سالن در برخی موارد جلوگیری شود. با قطع برق لامپ ها برای روشن شدن ، گرم شدن و نورانی شدن به ۲۰-۲۵ زمان نیاز دارند و این زمان باعث وقفه در بازی می شود. یکی دو مورد در گذشته وقتی قطع برق بود و مسابقه متوقف شد. به سختی توانستم مورد را پشت موبایل به فردک خارجی گیرنده گزارش اعلام و او را مجاب به پذیرش مورد و پشت خط ماندن راضی کنم. پذیرش مورد برای یک فیلیپینی سخت بود!

  • نویسنده : رحیم رحیم زاده