از منبعی موسخ شنیده ایم که جمهوری آذربایجان به زهرا نعمتی پیشنهاد تغییر تابعیت داده بود.

خبرگزاری البرز/ رئیس فدراسیون تیروکمان درباره شایعه پیشنهاد جمهوری آذربایجان به زهرا نعمتی گفت: پیشنهاد آذربایجان به زهرا نعمتی یک پیشنهاد غیررسمی و تنها در حد یک مذاکره معمولی بود که زهرا نعمتی به خاطر عرق ملی به کشورش واکنش مثبتی به آن نداشت.