یک دست و چند هندوانه؟!
یک دست و چند هندوانه؟!

علی رغم اینکه طی چند سال اخیر اعتقاد داشته ایم که والیبال ما به مدیران جوان نیاز دارد، زمانی که محمدرضا داورزنی انتخاب شد به لحاظ تجربیات مدیریتی که ایشان داشته است بر این باور شده ایم که وی می تواند کشتی طوفان زده والیبال را به سامان برساند، اما هرچه بیشتر از دوران چهارم ریاست ایشان گذشت علامت ها سوال های زیادتری جلوی برنامه های این ورزش سبز می شود که یکی از آنها مربوط به انتخاب رئیس سازمان لیگ و رویدادهاست.

اینکه شخصی برجسته و البته اهل سلامت از وزارت ورزش وارد عرصه ای شد که اصلا آدمها و ساز کارهایش را نمی شناخت و از قضا نتوانست خبرگان مربوط را برای سازماندهی و برنامه ریزی مهمترین رویداد داخلی کشور را جذب کند، اما هنوز چرخه امور روی غلتک نیفتاده. رئیس رویدادها (کاری به معنی لفظ لیگ و رویدادها نداریم) معاونت باشگاه استقلال را بر عهده گرفته است و پست سازمانی خودشان و وزارت ورزش را هم حفظ کرده و مسئولیت در فدراسیون رها هم رها نکرده است و و تازه دبیر این سازمان هم سرپرستی سازمان ساحلی را بر عهده دارد، کارمند بخشی دیگر است و تازه کلاس های آموزشی هم دارد، حابال باید سوال کرد که یک دست و چند هندوانه می شود؟

نادر انصاری که از خوشنام ترین داوران بین المللی ماست و شخص دکتر عظیمی گرامیان ورزش هستند و قابل احترام، اما آیا این است دگرگونی و سازماندهی نوین در والیبال؟ آقای دکتر داورزنی! یکی از ویژگی های نهفته در ورزش شناخت توانایی های خود و پذیرش اشتباهات است، خواهش نمی کنیم اما پیشنهاد داریم که سازمان لیگ را درست و اصولی تشکیل دهید. اداره این سازمان مهم کار یکنفر و دو نفر آنهم خارج از چارچوب و قواعد والیبال نیست، تا دیر نشده بیایید و در مورد کمیته رویدادها فکری اساسی بکنید و اجازه ندهید جامعه والیبال بین زمین و آسمان معلق بماند و هر روز نا امیدتر از دیروز به ساختار متزلزل این تشکیلات نگاه کند.

  • نویسنده : جمشید حمیدی