داور ایرانی الاصل مقیم فرانسه که رویای قضاوت در المپیک را در سر می پروراند اینک سرپرست تیم ملی فرانسه در لیگ جهانی است. او یک بار در لیگ ایران نیز قضاوت کرد آن هم به عنوان داور دوم اما در کشوری که با چراغ دنبال نخبه ها می گردند حتی تا سمت بسیار مهم مدیریت تیم ملی هم می رسد.

خبرگزاری البرز/ احسان رجاییان داور جوان ایرانی که در فرانسه کار می کند سر پرست تیم ملی فرانسه شد،رجاییان که داور بین المللی است اراول فصل به این سمت بر گزیده شد تا در کنار مربی بزرگی چون لورنت تیله همراه تیم بزرگی چون فرانسه باشد؛انجا مهم شایستگی و توانایی افراد است کما اینکه سرمربی تیم نوجوانا این کشور نیز به یک مربی الجزایری الاصل سپرده شده بود؛اینجا دنبال اومهای موسوم به چک سفید امصا شده مط گردند و برخی دوستان هم بدایشان هورا می کشند