مالک باشگاه نام آشنای ورزشی متهم به قاچاق سازمان یافته سوخت یارانه ای شد.

به گزارش خبرگزاری البرز ورزشی؛اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت شیمیدر سلف و پنج متهم دیگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق سازمان یافته سوخت یارانه ای در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اکبری برگزار شد.
‌به گزارش خبرگزاری البرز ورزشی؛ به اتهامات هنریک درغوکاسیان رئیس هیأت مدیره شرکت شیمیدر سلف و مالک باشگاه ورزشی و تیم ‌بسکتبال شیمیدر و محمود زاچ کانیها مدیر عامل این شرکت و چند نفر دیگر به عنوان متهمین قاچاق سازمان یافته سوخت یارانه ای، در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان رسیدگی شد .
گفتنی است ادامه این دادگاه در جلسات بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.