مظاهری: حال سپهوند خوب است
مظاهری: حال سپهوند خوب است

حال سپهوند خوب است و شب گذاشته جویای احوالش شدم و خوشبختانه می توانست تلفنی گپ بزند.

علی مظاهری قهرمان اسبق بوکس درباره حادثه ای که در لرستان برای عضو پیشین تیم ملی بوکس پیش آمده بود به البرز ورزشی گفت: گویا سپهوند با فردی حرفشان شده بود که آن فرد با چاقو به صورت مرتضی زد و وضعیت ناگواری پیش آمده بود اما در مجموع به خیر گذشته است.

مظاهری درباره این روزهای خودش در عالم بوکس گفت: مدتی است که به طور خود خواسته از فعالیت در سطح کلان بوکس دور مانده ام، فوق لیسانس تربیت بدنی گرفته ام و خودم را برای مقطع دکتری آماده می کنم و در کرمانشاه کارهای آموزشی انجام می دهد.

وی درباره شانس بوکسورهای ایرانی در انتخابی المپیک گفت: در مرحله دوم انتخابی که در چارچوب مسابقات قهرمانی جهان خواهد شد کار دشوارتر می شود چون نفراتی که برای گرفتن سهمیه به میدان می آیند بهترین های قاره ها هستند.

مظاهری درباره عملکرد استکی سرمربی تیم ملی بوکس نیز گفت: به طور کلی شش ماه و یکسال زمان مناسبی برای ارزیابی یک مربی نیست، شش ماه طول می کشد تا یک مربی جدید بتواند بازیکنانش را آنالیز کند اما بحث اصلی درباره اصول صحیح گزینش مربیان است تا هرکس که انتخاب می شود مورد پشتیبانی جامعه بوکس باشد و من فکر می کنم الان وقت حمایت از آقای استکی است ولی در مجموع انتخابات در هر زمینه ای باید سیستماتیک و دارای چارچوب تدوین شده باشد.

نویسنده: عباس اسماعیلی