فضایی جدید برای کارشناسان سفارشی؟!
فضایی جدید برای کارشناسان سفارشی؟!

برشت می گوید: اندیشه انسان بر این است که همواره به پیش برود اگر قرار بود به عقب برگردد خداوند یک چشم هم پشت سر آدمها می نهاد اما در ورزش ما عده ای برآنند که دایره دید انسانها را برای پیشرفت و پیشروی محدود کنند تا دنبال نوجویی برای رسیدن مرزهای تعالی نباشند.

از این گونه اقدامات تفکرات فراوان دیده ایم که جدیدترین آنها نامه ای است با امضاء مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش که از فدراسیونها خواسته است که کارشناسان مورد وثوق (!) خودشان را به صدا و سیما معرفی کنند تا اطلاعات دقیق و صحیح را در اختیار مخاطبین قرار بدهند، البته جناب کاوه احمدی که از مجلس به وزارت ورزش نقل مکان کرده اند شاید ندانند که اغلب رییسان فدراسیونها با شرایط جاری هم هیچ نقد و نظری را بر نمی تابند، چون مایل نیستند فردی و منتقدی وارد حیاط خلوت آنان شود، ولی بدانند اگر در ورزشهایی چون کشتی که اجازه ورود به هیچ فرد غیر مرتبطی را نمی دهند و کارشناس کم ندارند ولی در بسیاری از فدراسیونها چرخه امور دست اشخاصی می گردد که اگر ورزشی هم باشند کارشناس نیستند، هندبالی به بسکتبال می رود، داور بسکتبال سر از دوومیدانی در می آورد، متخصص شنا نفر دوم عرصه توپ و تور می شود اما محدود کردن کارشناسان به خودی و غیر خود نقض قانون اساسی در آزادی بیان است، نامه اخیر وزارت ورزش به طور غیر مستقیم ایجاد محدودیت در ارایه نقدهای فنی است ما با تخریب شخصیت آدمها و مسوولان موافق نیستیم و اگر منتقدی دست به چنین رویه ای بزند با قانون طرف خواهد بود، ولی چون پیه این چارچوب تنگ نظرانه در بیان نظرات – حتی فنی – را در دوره هشت ساله روابط عمومی قبلی فدراسیون والیبال (حال- گذشته- آینده) به تن ما و برخی منتقدان خورده است هشدار می دهیم که مبادا فدراسیون نشینان آب بازان، رزمی کاران و بسکتبالیست ها را به عنوان کارشناس والیبال معرفی و تحمیل کنند، چون اگر به قول عالیجنابی منتقدان فنی با دوتا شکلات (!) سرگرم می شوند غیر مرتبطان ناگفته عیانند(!)

نویسنده: جمشید حمیدی

  • نویسنده : جمشید حمیدی