رایزنی با سه تیم برای حضور در قهرمانی باشگاه های غرب آسیا
رایزنی با سه تیم برای حضور در قهرمانی باشگاه های غرب آسیا

رقابتهای قهرمانی باشگاه های غرب آسیا نوزدهم تا بیست و چهارم اسفندماه در شهر بغداد برگزار می گردد، اما هنوز نماینده ایران برای حضور در این رقابتها مشخص نشده است.

به گزارش خبرگزاری البرز ورزشی سال گذشته پتروشیمی بندرامام به عنوان تیم قهرمان ایران در رقابتهای قهرمانی غرب آسیا شرکت نمود و مقام نخست را به دست آورد. این دوره از رقابتها اسفندماه سال جاری در بغداد برگزار می شود اما از آنجایی که تیم اول و دوم فصل گذشته امسال تیمداری نمی کنند، فدارسیون بسکتبال باید نماینده ایران را معرفی نماید.
از این رو فدارسیون با سه تیم پتروشیمی بندرامام، پالایش نفت آبادان و شیمیدر تهران رایزنی کرده است که هنوز هیچکدام آمادگی خود را اعلام نکرده اند.
رقابتهای قهرمانی غرب آسیا نوزدهم تا بیست و چهارم اسفندماه برگزار خواهد شد و تیم پتروشیمی بندرامام مدافع عنوان قهرمانی است.