موقعیت جهانی برای ثریا آقایی

دختر بدمینتون باز ایرانی برای کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی رای نیاورد.

انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی بدمینتون برای سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ در جریان مسابقات جهانی اسپانیا برگزار شد و ۶ نفر برای این‌ پست انتخاب شدند.

آیریس وانگ از ایالات متحده آمریکا، گارسیا پولی از اندونزی، کیم سویونگ از کره، پوسارلا ونکاتا سیندو هند، رابین تابلینگ از هلند و ژنگ سیوی از چین انتخاب شدند.

ثریا آقایی به عنوان اولین بدمینتون باز زن ایرانی که سهمیه المپیک توکیو را کسب کرده بود نیز در این کمیسیون کاندیدا بود که رای نیاورد.

رئیس کمیسیون ورزشکاران توسط اعضا جدید انتخاب خواهد شد و پس از بررسی‌های لازم طبق اساسنامه فدراسیون جهانی به عضویت شورا در می‌آید.

در مجموع برای این انتخابات ۹ نامزد ثبت نام کرده بودند که ۵ نفر آن‌ها از آسیا بودند. از میان شش نفر انتخاب شده ۴ ورزشکار از آسیا و در مجموع چهار تن از آن‌ها از میان زنان ورزشکار هستند. فدراسیون بدمینتون آسیا نوشته است با انتخاب ۴ ورزشکار زن مشخص است که ما برابری جنسیتی در بدمینتون را ترویج می‌دهیم.

  • 13:53
  • 1400/09/28
  • 4140