پیامد انتخاب ثوری؛

صمدی: انتخابات ریل گذاری شده بود

انتخاب ثوری به عنوان رئیس فدراسیون بوکس موجی از اعجاب و انتقاد را در پی داشته است. یکی از این منتقدان محمدرضا صمدی قهرمان سابق آسیاست که می گوید: تعجب می کنم با چند رئیس هیات استان ها که صحبت می کردم مدعی بودند که طی چهار سال گذشته هیچ کمکی به آنها نشده است. اما باز در مجمع به آقای ثوری رای داده اند. اعتقاد من بر این است که انتخابات بوکس هم ریل گذاری شده بود.

قهرمان آسیا در سال های 95 و 97 می افزاید: امثال بنده احتیاجی به حضور در فدراسیون بوکس ندارم چون منبع درآمد ما جای دیگری است. اما تاسف می خورم که فدراسیون بوکس خیلی راحت از کنار قهرمانان و مردان عنوان دار این ورزش عبور کرده و سمت ها و مسئولیت ها را به دست افرادی سپرده که برای جامعه بوکس ناشناخته است. آقای ثوری حالا یکه تاز عرصه رینگ و بوکس شده اند، اما به نظر می رسد در قبال این گونه رفتارها که در ورزش ایران باب شده، چاره ای جز سکوت نیست.

گفت و گو: پیام محرمی

  • 12:08
  • 1400/10/18
  • 2303