رقابت های آلیش قهرمانی آسیا – قرقیزستان؛

ایرانیان سوم شدند

نمایندگان کشورمان در بخش مردان و زنان به عنوان سوم دست یافتند.

رقابت های تیم به تیم آلیش قهرمانی آسیا دیروز در شهر اوش کشور قرقیزستان برگزار شد که تیم های آقایان و بانوان کشورمان به عنوان سوم دست یافتند.

 در ادامه رقابت های آلیش قهرمانی آسیا یک دوره مسابقات تیم به تیم نیز برگزار شد که در رشته آلیش آزاد تیم بانوان ایران پس از تیم های قرقیزستان و ازبکستان به عنوان سوم دست یافت و در رشته آلیش کلاسیک تیم مردان ایران نیز پس از تیم های قرقیزستان و ازبکستان سوم شد.

  • 11:21
  • 1401/03/03
  • 1077