بازیکنان استقلال به تیم ملی بازگشتند

با توجه به عذرخواهی باشگاه استقلال از سرمربی تیم ملی، فرمان بازگشت بازیکنان خط خورده استقلال از تیم ملی صادر شد.

اکنون با بازگشت بازیکنان استقلال به اردوی تیم ملی، تعداد بازیکنان فراخوانده شده به اردو به ۳۰ بازیکن رسید.

در پی حذف بازیکنان تیم استقلال از تیم ملی، اسکوچیچ تصمیم گرفت که پنج بازیکن تازه وارد را به اردوی تیم ملی فرا خواند، اکنون که بازیکنان استقلال به اردو بازگشته اند، پنج بازیکن جدید همچنان در اردو باقی خواهند ماند و حتی در سفر ملی پوشان به قطر همراه ملی پوشان خواهند ماند. شنیدیم اسکوچیچ در نظر دارد ظرف چند روز آینده یکی، دو نفر دیگر را به اردوی تیم ملی اضافه کند.

  • 16:28
  • 1401/03/11
  • 900