نیم نگاه

«تخصص» گم شده ورزش ایران

در میان اخبار ریز و درشت دیروز و امروز ورزش ایران حکمی که رئیس فدراسیون ورزش های همگانی صادر کرده است، واقعا عجیب می نمود. جناب ملایی در حکمی یک دکترای سیاسی را به سمت سرپرست انجمن ورزش های همگانی شهرداری های کشور منصوب کرد.

آیا ایشان به تخصص اعتقادی ندارند که در میان این همه افراد تحصیلکرده و دارای دکترای رشته های ورزشی، رای به شخصی داده اند که علوم سیاسی خوانده است. شاید ایشان هم معتقد باشد که سیاسیون متعهدتر از ورزشی ها هستند. اما ما چنین اعتقادی نداریم و تاکید می کنیم که اگر امروز کمیت ورزش های همگانی کشورما لنگ می زند، ناشی از همین اعتقاداتی است که آقایان دارند.

هر روز از گوشه و کنار می خوانیم و می شنویم که ورزش همگانی کشور در اولویت چندم قرار دارد و مسئولانش همواره از کمبود بودجه و اعتبار شکایت می ورزند. در صورتی که تا یکی، دو سال پیش آقایانی که برای رسیدن به صندلی ریاست فدراسیون یاد شده سر و دست می شکستند در البرز ورزشی از بودجه های سربه فلک کشیده این تشکیلات برای ما می گفتند. حالا این پرسش باقی می ماند که فدراسیون ورزش های همگانی برای ورزش کشور چه کرده است؟ از سویی دیگر فدراسیونی هم داریم به نام فدراسیون های انجمن های ورزشی که ظاهرا اولیای امورش علاقه ای به مصاحبه آن هم با یکی از بنگاه های خبری خاص ندارند، اما آنچه که از دل این فدراسیون می شنویم حاکی از نارضایتی های فراوان است. باز خوب شد که مچ اندازی با حجاب این تشکیلات مورد تایید فدراسیون های بین المللی قرار گرفته است وگرنه ما به کلی از یاد برده ایم که چنین فدراسیونی در کشور ما وجود دارد.

نویسنده: حسین علی اسماعیلی  

  • 11:14
  • 1401/03/17
  • 900