بحثی درباره بسکتبال ایران

آقا بیک: دیر یا زود مدیریت تغییر می کند

مریبان بسکتبال نباید علیه همدیگر جبهه گیری کنند و دلیل وجود نداشت که آقای ارمغانی به عنوان سرمربی تیم ملی بخواهد جواب انتقادات مصطفی هاشمی را بدهد.

دکتر حسن میرزا آقا بیک کاپیتان سابق تیم ملی بسکتبال در واکنش به اتفاقاتی که امروزه در بسکتبال ایران افتاده می گوید: اعضای خانواده بسکتبال نباید به جان همدیگر بیافتند و چوب ضعف های فدراسیون را بخورند. متاسفانه رئیس جوان فدراسیون بسکتبال مدیریت و تجربه لازمه را ندارد و نمی تواند این ورزش را به پیش ببرد. اعتقاد دارم که آقای داوری بهتر است که از ریاست فدراسیون جدا شود و حرمت خود را نگه دارد چون دیر یا زود این اتفاق در فدراسیون خواهد افتاد.

ملی پوش سابق بسکتبال می افزاید: این ورزش با دوگانگی به وجود آمده به سر منزل مقصود نمی رسد و تیم ملی با شرایط کنونی به عنوانی دست نخواهد یافت بسکتبال ملی ما نیازمند جوانگرایی علمی و اصولی است و برخی از بازیکنان پا به سن گذاشته باید داوطلبانه از تیم ملی کنار روند و برنامه ریزی جدیدی برای این ورزش آغاز شود.

گفت و گو: ج - دوستدار

  • 11:18
  • 1401/09/01
  • 572