دیدار فرهاد سلکی با رئیس فدراسیون ناشنوایان جهان

در حاشیه مسابقات فوتسال ناشنوایان جهان فرهاد سلکی رئیس انجمن فوتبال و فوتسال ناشنوایان ایران با روسای فدراسیونت جهانی ناشنوایان ملاقات داشت.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: در این دیدار نقطه نظرات در جهت رشد و ارتقای فوتبال و فوتسال در نزد ناشنوایان رائه شد.

در عکس ماندگار سمت راست جاکوب (رئیس دیفا)، شخص وسط، برایان (مدیرفنی) و فرهاد سلکی نفر سمت چپ (رئیس انجمن فوتبال و فوتسال ناشنوایان ایران) دیده می شوند.

  • 17:01
  • 1401/09/14
  • 291