سرمربی تیم ملی هاکی بانوان از این ورزش جدا شد!

نیلوفر عبدی سرمربی تیم ملی هاکی بانوان در گفت و گو با البرز ورزشی اعلام کرد که خانه نشستن را بر کار در تحت هر شرایطی ترجیح می دهد.

وی افزود: به هر سختی که بود طی این سال ها تلاش کرده ایم که هاکی در بخش بانوان پویایی لازمه را داشته باشد اما وقتی که با حضور آقایان تحت عناوین مختلف از جمله مشاور تیم های بانوان استقلال مربیان زن از بین می رود. چرا که بازیکنان ما مردد می مانند که آیا حرف مربیان زن را بپذیرند با مداخله آقایان را و این تناقض باعث دلسردی ورزشکاران و تحقیر مریبان خانم می شود.

عبدی اضافه می کند: بهانه این است که بانوان به لحاظ فنی و تجربیات از آقایان کمتر هستند درصورتی که این وظیفه فدراسیون هاکی است که با پرپایی کلاس های دانش افزایی یا اعزام مربیان به دوره های بین المللی خلا مورد ادعا را پر سازند نه اینکه با تفکیک و تبعیض جنسیتی اصلات مربیان زن را زیر سوال ببردند.

در این مورد با خانم دکتر پورکاظمی معاونت بانوان وزارت ورزش صحبت کرده ام ولی به نظر می رسد که ریاست فدراسیون تصمیم خودش را گرفته است و من هم ترجیح می دهم در گوشه ای بنشینم اما استقلالم را از دست ندهم.

گفت و گو: مرجان بنی یعقوب  

  • 13:20
  • 1401/10/17
  • 564