تغییر مدیریتی استقلال

باز هم پای هیات مدیره در میان است!

بر اساس پیگیری‌ها مشخص شد تاریخ اعلامی برای برگزاری مجمع باشگاه استقلال روز پنجم اردیبهشت است. در این صورت گفته می‌شود باید سرپرست جدیدی معرفی و تا روز برگزاری مجمع عهده دار امور مدیریتی استقلال باشد.

با این حال ممکن است با توجه به شرایط و اوضاع فعلی باشگاه، مسئولان تصمیم به برگزاری مجمع به صورت فوق العاده و زودتر از تاریخ مقرر بگیرند که به این ترتیب نیازی به معرفی سرپرست نیست و در مجمع فوق العاده، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره انتخاب می‌شوند.

گفته می شود بر اساس گمانه های موجود حجت کریمی سرپرست جدید استقلال خواهد بود زیرا وی تنها گزینه مورد نظر آبی هاست که در شرایط فعلی می تواند باشگاه را همراهی کند تا در خصوص سرپرست اصلی و جدید استقلال تصمیم گیری شود.

گزارش: سوده رحمانوند

  • 15:05
  • 1402/01/22
  • 318