عیادت از ناصر عظیمی در بیمارستان

دیرپاترین پشکسوت ورزش کشور که زمانی از روزنامه نگاران ورزشی بود به دلیل برخی نارسایی داخلی بستری شد.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: حسین شهریاری سرپرست مدیرعاملی صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور به همراه فرجی مدیر حمایتی و واعظی مشاور رسانه‌ای این مجموعه با حضور در بیمارستان نیکان، ضمن عیادت و احوالپرسی از ناصر عظیمی پیشکسوت قدیمی ورزش کشور، جویای آخرین وضعیت جسمی وی شدند.

عظیمی پیشکسوت ورزش و فوتبال ایران که نامش با باشگاه قدیمی شاهین گره خورده، ضمن تشکر از مدیران صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: حمایت از قدیمی‌های ورزش تنها به امور مالی منتهی نشده و ریش سفیدان ورزش نیاز به رسیدگی روحی و روانی هم دارند.

پیشکسوت قدیمی ورزش که به دلیل بیماری در بیمارستان چند روزی است بستری شده، همچنین خواستار بهتر شدن وضعیت زندگی این قشر از جامعه ورزش شد.

 

  • 14:04
  • 1402/01/27
  • 300