درویش: از تخریب پرسپولیس لذت می برند

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که در رابطه با راهیابی تیم پرسپولیس به لیگ آسیا و نیز دریافت صدور مجوز حرفه ای با نمایندگان مجلس دیدار کرد و گفت: برخی ها دوست ندارند که تیم پرسپولیس به لیگ آسیا راه یابد.

ضا درویش در این رابطه اشاره داشت: بحث دریافت مجوز حرفه ای و راهیابی به لیگ آسیا در دو بخش خلاصه می شود، بخش اول را ما در باشگاه به اتمام رساندیم، اما در قسمت دوم که به سخت افزاری مربوط می شود از قدرت ما خارج است و بالا دستی ها باید اقدام کنند. بحث مالکیت مشترک دو باشگاه که از قدرت ما خارج است و نیز مسئله بازسازی، آماده ساختن ورزشگاه آزادی که در توان باشگاه پرسپولیس نیست.

درویش اضافه کرد: در این مدت خیلی ها با مصاحبه های گوناگون چنان وانمود کردند که به دنبال استقلال، پرسپولیس هم از راهیابی به لیگ آسیا محروم شده است، نمی دانم نیت این آقایان چیست؟

اگر با من و پرسپولیس مشکل دارند، حداقل به این فکر کنند که پرسپولیس در لیگ آسیا، پرسپولیس ایران است، نه پرسپولیس رضا درویش. بهتر است دلیل مخالفت مصاحبه کنندگان علیه پرسپولیس را از خود آقایان سوال کنید، شاید آنها با مصاحبه های تخریب کننده به لذت می رسند.

گزارش: اکبر عزیزی

  • 14:58
  • 1402/01/28
  • 537