ناکامی والیبال بانوان

آقا! شما چقدر ما را بلد هستید

تیم ملی والیبال بانوان ایران باز هم مثل همیشه ناکام بازگشت و باز هم مانند همه ی سال ها از اظهار نظر نائب رئیس بانوان فدراسیون بی بهره ماندیم.

دهها مربی عوض شدند اما آب از آب تکان نخورد حتی اله مربی ایتالیایی هم گره ای را نگشود. در این سال ها مربیان مرد زیادی هم به نام های مختلف کنار تیم ملی بانوان بوده اند از ایرج مظفری، عباس برقی، ابراهیم وادی گرفته تا مصطفی شجاعی، بهرامی نیا، علی بهبودی و امیر حسینی اما باز درب به روی همان پاشنه قدیمی چرخید.

فدراسیون والیبال هم که درگیر هزار و یک مشکل تیم ملی والیبال است به حتم اینبار هم قضیه ی والیبال بانوان را مشمول مرور زمان خواهد کرد.

یکی از مربیان مرد تیم ملی که خود سابقه ملی پوشی دارد می گوید: نبود دانش فنی کافی در نزد مربیان زن و ضعف های تکنیکی پایه ای از یک سو و عدم برنامه ریزی معاونت بانوان فدراسیون از سویی دیگر می تواند دلایل عمده ی ناکامی والیبال بانوانمان باشد البته که نداشتن لیگ کیفی و عدم حضور بازیکنان خوب خارجی در رقابت های باشگاهی و نوع پوششی که بازیکنان دارند همه و همه عوامل تکمیلی این شکست ها هستند ولی از نگاه من فدراسیون والیبال به مربیان مرد زمان نمی دهد و هربار فردی را ماموریت همکاری می کند و بعد...

مربی یادشده در ادامه می افزاید: حاضر هستیم سه سال تیم ملی دختران را در اختیار من بگذارند، تضمین می دهم که به جمع چهار تیم برتر آسیا راه پیدا کنیم. من خودم دختر دارم و گاهی شکست های بچه ها را در سفر می دیدم افسوس می خوردم، آنها می گفتند؛ آقا شما چقدر ما را بلد هستید. دلیل هم واضح بود هم بازیکنان تیم ملی و مربی بین المللی هستم و هم اینکه دختران کشورمان را مانند فرزند خود می بینم و اعتقاد داریم که آنها می تواند اما به شرط اینکه مسئولان بخواهند.

گزارش: جمشید حمیدی

 

  • 12:24
  • 1402/06/21
  • 236