یک عکس – یک نگاه

حفره ی خجالت آور

گوشه ای از زمین ورزشگاه آزادی، ورزشگاهی که پیش از این بسیاری از ستارگان بزرگ فوتبال دنیا از جمله پله، اوزبیوه، زیکو، گرد مولر، جرزینهو و... در آن بازی کرده بودند و در آن دوران از بهترین ورزشگاه های دنیا بود.

اما امروز یعنی دیروز و پریروز نه تنها پیش فوق ستاره ای چون رونالدو بلکه بازیکنان عربستانی خجالت کشیدیم، کشوری که بازیکنانشان روزی آرزو می کردند که در تهران فوتبال بازی کنند اما متاسفانه همشیه چاه را نکنده منار را حرکت می دهیم و آنقدر درگیر نمایش و خودنمایی می شویم که یادمان می رود نماینده ی یک کشور بزرگ با تاریخ کهن به نام نامی ایران هستیم.

لطفا به حفره ی زمین فوتبال که توسط محمود شهباز همکار عکاس ما گرفته شد نگاه کنید و...

نویسنده: ج – دوستدار

  • 12:05
  • 1402/07/01
  • 416