هندی ها با جرزنی طلا را از ما گرفتند؛

اوج بی عدالتی در فینال کبدی

در دیدار نهایی کبدی هندی ها بی عدالتی را به اوج رساندند. این بدترین رقابت در هانگژو بود که اساس مسابقات و زحمات میزبان را تحت تاثیر قرار داد.

در حالی که دو تیم ایران و هند تا یک دقیقه به پایان در نتیجه ۲۸ مساوی بودند و باید یک امتیاز به ما می دادند، هندی ها مانند دفعات قبلی با شلوغ کاری و اعتراض و استفاده از نمایندگانشان در فدراسیون جهانی سعی داشتند‌ معادلات را به هم بریزند.

داوران به دفعات فیلم را مورد بازبینی قرار دادند و حدود سی و پنج دقیقه این بازبینی چند باره صورت گرفت، ابتدا رای به ما داده شد اما بعدا امتیاز یک بر یک به طرفین دادند.

سرداور که تحت تاثیر نماینده هند در فدراسیون جهانی بود در عجیب ترین اقدام رای سه بریک به سود هند داد.

در این لحظه فضای بازی و سالن به ریخت و مصطفی محمد دبیر کل کنفدراسیون کبدی آسیا دخالت کرد. هندی های همیشه معترض در زمین مسابقه نشسته بودند و داوران و ناظران گویی کنفرانس گذاشته بودند.

این افتضاحی که هندی ها در هانگژو ایجاد کردند، رقابت سالم و جوانمردانه را زیر سوال برد.

جالب اینکه در این مرافعه و جنجالی که هندی ها به وجود آوردند، بازیکنان ما با خویشتنداری و رعایت قوانین در زمین مسابقه باقی ماندند، اما هندی ها و کاپیتان آنها بارها از زمین خارج  شد و تا کنار داوران و مونیتور ناظران پیش آمدند!

این نکته تاریک مسابقات هانگژو بود و هندی ها همه چیز را به سخره گرفتند! در مرحله بعدی مجددا فیلم بازبینی شد و در میان تعجب حاضران رای سه بر یک به سود هندی ها دادند.

حالا نوبت اعتراض بازیکنان ما  و این بی عدالتی محض بود. داوران با مذاکره مجدد و چند باره  همه را عاصی کردند و بازی برای بازبینی یک صحنه متوقف شد.

در پایان این ماراتن طولانی و خسته کننده و این نمایش کمدی، داوران رای را به هندی ها دادند و این مدال طلا از چنگ بازیکنان ما خارج شد.

نویسنده: احمد میرزاییان

  • 13:03
  • 1402/07/15
  • 468