قاسمپور: شاید در آخر کشتی‌ام در ۸۶ کیلوگرم بمانم

کامران قاسمپور در خصوص تمرینات کشتی که این روزها پشت سر می گذارد، اظهار داشت: به صورت منظم تمرینات خوبی را در جویبار پشت سر می گذارم. دو سه حریف دارم که با هم کار می کنیم و خیلی هم مراقب هستیم که محل تمرین را کاملا ضدعفونی کنیم. زانویم هم اذیت نمی کند و بدون درد تمرین می کنم.

وی در پاسخ به این سوال ڪه آیا بهتر نبود با توجه به تعویق المپیڪ، او هم مثل علیرضا ڪریمی زانویش را جراحی ڪند؟، تصریح ڪرد: رباط علیرضا ڪاملا پاره بود اما بعد از باشگاه های جهان دڪتر ڪیهانی زانوی من را با هماهنگی رئیس فدراسیون ڪشتی معاینه ڪرد و گفت ڪه می توانم با همین پا ڪشتی بگیرم. به رباط اصلی ام آسیب وارد نشده و نگهدارنده رباط آسیب دیده و باید آن را تقویت ڪنم و مراقب باشم ڪه دوباره ضرب نخورد. هفته ای دو جلسه همچنان با تمرینات پایم را تقویت می ڪنم تا محل آسیب دیده ترمیم شود.

قهرمان دو سال اخیر مسابقات ڪشتی آزاد امیدهای جهان در مورد تعطیلی اردو و مسابقات خاطرنشان ڪرد: حقیقتش این است ڪه یڪ مقدار سردرگم شده ایم و واقعا هیچ چیزی در مورد مسابقات مشخص نیست. باید ڪرونا تمام شود تا اتحادیه جهانی تڪلیف مسابقات پیش رو را مشخص ڪند.

قاسمپور در مورد اینڪه قرار است مسابقات انتخابی تیم ملی برگزار شود، گفت: هنوز ڪه در خصوص زمان و چگونگی اش چیزی گفته نشده، اما قرار است در همه اوزان انتخابی داشته باشیم. انتخابی تیم ملی خوب است چون همه بچه ها زحمت می ڪشند و نتیجه یڪ سال شان در انتخابی مشخص می شود. من هم از بقیه مستثنی نیستم و مثل بقیه تمریناتم را دنبال می ڪنم و هر جا ڪه بگویند ڪشتی می گیرم.

وی در مورد اینڪه آیا به خاطر حضور حسن یزدانی در 86 ڪیلوگرم، احتمال تغییر وزنش در آینده نزدیڪ وجود دارد؟، تاڪید ڪرد: من نه شرایط رفتن به وزن پایین تر المپیڪی را دارم و نه وزن بالاتر. فڪر می ڪنم تا آخر ڪشتی ام باید در همین 86 ڪیلوگرم بمانم و وزنم تڪان نمی خورد.

قاسمپور عنوان ڪرد: ادامه تمرینات با این وضعیت ڪمی خسته ڪننده شده است. آرزو می ڪنم ڪه هر چه زودتر امڪان برپایی اردوی تیم ملی در شرایط قرنطینه ایجاد شود و بتوانیم بار دیگر تمرینات مان را طبق برنامه زیر نظر ڪادرفنی تیم ملی برگزار ڪنیم.

  • 10:13
  • 1399/02/08
  • 1465