اعتراض شدید مازندران به نصیرزاده

سکوت هیات کشتی استان در برابر ظلم سازمان لیگ خیانت به کشتی مازندران است.

لیگ برتر کشتی از هفته آتی استارت خواهد خورد. مازندران در کشتی فرنگی بدون نماینده و در کشتی آزاد با ۲ نماینده در این پیکارها حضور دارد. بی گمان عامه شما عاشقان به ورزش اول کشور در سیلان وقایع هفته های پیشین در زمینه بستن قرار داد ۲ کشتی گیر بصورت مقارن با دو تیم و در ادامه بی حرمتی یکی از مربیان تیم استقلال به اسطوره کشتی ایران مهدی تقوی قرار دارید. جسته و گریخته شایعات ضد و نقیضی درباره رای نهایی کمیته انضباطی در این پرونده در فضای مجازی به گوش می رسد ولی ملزوم است نکاتی پر اهمیت که بی گمان می تواند راه گشا باشد را شرح دهیم. به طور قطع این پرونده فقط چهار حالت دارد. الف: تخلف از سوی کشتی گیران بوده ب: تخلف از سوی مسئولین سازمان لیگ بوده ج: تخلف از سوی باشگاه استقلال صورت گرفته د: تخلف از سوی تیم هیات کشتی قائمشهر صورت گرفته که در جمیع این حالات قطعا بایست با فرد یا تیم خاطا کار برخوردی مجد شود تا دیگر شاهد چنین مواردی نباشیم. منتها آن چیز که در این اثنا مسلم است شائبه نرمش سازمان لیگ به سوی تیم متمول استقلال بوده که اسباب تشویش اهالی کشتی استان را فراهم آورده است. در خصوص نادر حاج آقا نیا که تکلیف مشخص شده و از آنجایی که هیات کشتی استان کرمان رضایت نامه این کشتی گیر را برای شرکت در لیگ و حضور در تیم باشگاه استقلال به سازمان لیگ ارسال کرده، عملا رای به سود باشگاه استقلال صادر خواهد شد. ولی در خصوص عباس فروتن، هیات کشتی استان مازندران اظهار کرده که به هیچ رو رضایت نامه عباس فروتن را به هیچ تیمی نخواهد داد. اکنون پافشاری سازمان لیگ برای حضور فروتن در تیم استقلال برای چیست؟! عباس فروتن در مصاحبه ای اعلام کرده که نصیرزاده قراردادش با تیم قائمشهر را پاره کرده است! مگر کاردانی می تواند اسناد و قرارداد ثبت شده دولتی را به اختیار خود معدوم نماید؟ مگر مسئولین تیم قائمشهر با جبر و زور کشتی گیران را به سازمان لیگ آورده و قرارداد به امضا رساندند؟ نصیرزاده در مصاحبه ای اعلام کرد قرارداد کشتی گیران با تیم قائمشهر در روز تعطیل ثبت شد! مگر مدیران تیم قائمشهر کلید درب ورودی فدراسیون کشتی و سازمان لیگ را در اختیار داشتند که روز تعطیل و در غیاب شما به آنجا رفته و قرارداد ببندند؟ آقای نصیرزاده اگر قرارداد روز تعطیل ثبت شده قطعا قصور از دست اندرکاران و همکاران جنابعالی بوده و فدراسیون کشتی باید مسببین این پیشه را معرفی و کمیته انضباطی رای به محکومیت آنها تشکیل بدهد. رئیس سازمان لیگ در ادامه مصاحبه خود مدعی شد که کشتی گیران بدون اطلاع از قانون با تیم قائمشهر قرارداد بستند! آقای مسئول سازمان لیگ اگر کشتی گیران مطلع نبودند شما و همکارانتان از قوانین و مقرراتی که خود وزن نمودید استحضار کامل داشتید. پس به چه علت اقدام به بستن قرارداد کردید؟ به هر حال گره این دشواری بغرنج فقط بدست رییس فدراسیون کشتی مفتوح خواهد شد و باید منتظر رای کمیته انضباطی و عکس العمل تیم ها پس از اعلام آن باشیم. تا این وهله نیز هیات کشتی مازندران هیچگونه اقدامی را برای احقاق حق تیم هیات کشتی قائمشهر انجام نداده است. مترصد ورود هیات استان به این پرونده هستیم. «هیات کشتی قائمشهر»

  • 14:14
  • 1399/07/04
  • 1014