نشست گرشاسبی با مدیران آکادمی پیکان

حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل باشگاه پیکان با فراخواندن مدیران آکادمی این باشگاه از اولین جلسه خود را در پیرامون رسیدگی به وضعیت تیم های پایه پیکان برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری البرز ورزشی، در این نشست سید سیامک رحیم پور مدیر آکادمی، رضا کوچکی سرپرست تیم های پایه و علی اله کرم نیز حضور داشتند.

بعد از ارایه کار آکادمی در سال 98 از سوی رحیم پور که در آن وضعیت تیم ها و امکانات موجود تیم ها مورد بررسی قرار گرفت، گرشاسبی بار دیگر و به مانند گذشته نگاه ویژه خود را نسبت به تیم های پایه به کار گرفت تا دلخوشی و امیدواری در این زمینه بارورتر شود.

گرشاسبی که از مدیران حامی فوتبال پایه است به مدیران آکادمی این امید را داد که در تلاش است تا بهترین امکانات در خصوص تیم های پایه در حد توان به کار گرفته شود. بی شک در برابر این نگاه، تیم های پایه باشگاه هم باید در مسیر قهرمانی و سازندگی و جذب استعدادها و رشد بازیکنان آینده ساز در جهت تقویت تیم های رده بالاتر اقدام کنند تا پیکان همچنان در مسیر باشگاه بازیکن ساز حرکت ریشه ای خود را دنبال کند.

  • 16:03
  • 1399/02/08
  • 988